COVID-19 e-learning pakket Expertcollege

Het COVID-19 e-learning pakket van het ExpertCollege is nu voor iedereen beschikbaar.

Het ExpertCollege heeft een pakket met 120 specialistische en algemene zorg modules samengesteld naar aanleiding van de Corona pandemie.

Vanaf nu is het voor iedereen mogelijk daar gebruik van te maken.

Je vindt alle modules en videoscenario's in de Catalogus en kunt ze aan je leerportaal toevoegen door op "Registreren" te klikken.

In de Catalogus vind je in de linkerkolom het menu met de verschillende categorieën.

Je kunt ook een zoekterm in et zoekvenster in de rechterkolom intikken.

 

COVID-19 Coronavirus

E-learning COVID-19 Coronavirus 

Inleiding
Het coronavirus COVID-19 verspreidt zich steeds verder.
Zorgverleners krijgen hier veel mee te maken.

In deze korte e-learning worden vragen beantwoord als:

  • Wat moet ik als zorgverlener weten over dit virus?
  • Welke aandachtspunten op het gebied van preventie zijn belangrijk?
  • Hoe spreek ik mijn collega’s, maar ook vrijwilligers en bezoek aan op hygiëne?
  • Hoe help je elkaar met het scherp blijven op infectierisico’s?

Inhoud
Deze cursus bevat de volgende onderdelen:

  • Context COVID-19
  • Preventieve maatregelen
  • Persoonlijke hygiëne
  • Besmetting, en dan?
  • Aanspreken en… angst is niet nodig

Doelgroep
Professionals werkzaam in verpleging, verzorging, thuiszorg en huisartsenpraktijk.

Doorlooptijd
De doorlooptijd is ongeveer 20 minuten.

Handenhygiëne

Er is een nieuwe verplichte e-learning toegevoegd aan het bekwaamhedenpaspoort.

Handenhygiëne- module in het bekwaamhedenpaspoort

Eigenlijk weten we het allemaal wel, maar toch kan het niet vaak genoeg gezegd worden:

 

Handenhygiëne is het allerbelangrijkste als het gaat om het voorkómen van besmetting met micro-organismen.

 

Dit betekent dat je je handen op de juiste manier en op de juiste momenten moet reinigen of desinfecteren.

Juist in een ziekenhuis komen veel ziektekiemen voor en zijn patiënten kwetsbaar.

 

Een juiste handenhygiëne is dus van levensbelang!

 

Om die reden wil de Raad van Bestuur/MT handenhygiëne opnieuw onder de aandacht brengen van alle medewerkers met direct patiëntencontact, zoals artsen, verpleegkundigen, poli- en functiemedewerkers, fysiotherapeuten, laboratorium- en radiologie medewerkers, technisch personeel en transportmedewerkers.

 

Als de module voor jou van toepassing is, vind je deze in je bekwaamhedenpaspoort als bekwaamheid, inclusief het protocol HYG.02 Handenhygiëne.

 

De module bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inleiding
  • Pretoets (Als je een score van minstens 70% haalt, kan je de theorie daarna naar eigen inzicht doornemen.)
  • Overdracht van micro-organismen
  • Zorg-gerelateerde infecties
  • Handen wassen (met filmpje)
  • Handen desinfecteren (met filmpje)
  • Handschoenen dragen
  • Toets en eventuele herkansingen.

 

We willen je vragen om deze verplichte module vóór 1 februari te volgen.

 

Om verspreiding van micro-organismen zoveel mogelijk te voorkomen, vragen we je daarnaast om je collega’s te attenderen op een juiste handenhygiëne als je ziet dat het handen reinigen/desinfecteren niet correct wordt uitgevoerd.

 

Bij vragen kun je terecht bij je leidinggevende.

Bij vragen over het bekwaamhedenpaspoort kun je contact opnemen met medewerkers van de afdeling opleiding.

Apple computers en iPads

Problemen bij gebruik Apple computers en iPads.

Het gebruik van de browser Safari op Apple computers en iPads, voor het werken in de RKZ-Academy, verloopt meestal niet goed. Inloggen kan een probleem zijn en vaak willen de e-learningmodules niet goed starten. Er verschijnt dan bijvoorbeeld een leeg wit scherm.

Dit is op te lossen door niet via Safari te werken, maar bijvoorbeeld via Mozilla Firefox, Google Chrome of (voor de iPad) via de browser van Puffin. Deze is als app gratis te downloaden via Google Play of de Apple store.

Mocht iemand nog andere oplosssing weten, dan horen wij dat graag.

Succes!

Afdeling Opleiding (opleidingen@rkz.nl)

 

 

 

Inloggen

Hoe log je in?

Je kunt inloggen door rechtsbovenaan de pagina op "Inloggen" te klikken.

Als gebruikersnaam gebruik je je RKZ-account, als wachtwoord bij de eerste keer inloggen welkom

Als je je wachtwoord vergeten bent kun je die opnieuw instellen via je RKZ-emailadres. 

HiX

HiX e-learning modules

Log eerst in via de link rechts in de rode balk hierboven. 

Klik daarna het tabblad “Bekwaamheden” aan.

Iedere medewerker kan de voor hem verplichte module vinden in het Bekwaamhedenpaspoort. 

Mocht onverhoopt de module die in jouw paspoort staat niet kloppen met de voor jouw afdeling en functie geschikte module, zoek de juiste module dan op via de “Catalogus” en start hem door op “Registreren” te drukken.

Overleg dit met je leidinggevende en geef het per mail aan ons door via opleidingen@rkz.nl

Wij zullen de wijziging dan doorvoeren in jouw bekwaamhedenpaspoort. Het behaalde resultaat van de module die je via de catalogus hebt gestart wordt dan automatisch overgenomen in je paspoort.

Veel succes!

Resetten is verleden tijd

Modules en toetsen kun je nu onbeperkt opnieuw doen. 

Vanaf vandaag kun je een e-learningmodule op elk moment opnieuw starten. Je hoeft dus na bijvoorbeeld een mislukte toets niet meer te vragen om resetten van de module. Zo kun je nu ook een module opnieuw doen nog voordat deze verlopen is. 

Je nog eventueel geldige resultaten gaan niet verloren, maar je laatstbehaalde resultaat staat op het eerste blad van je "Opleidingsbalans".

Ga je echter naar “Klik hier voor alle opleidingsbalans resultaten” (rechts bovenin het eerste blas van je "Opleidingsbalans", dan zie je ook nog de eerder behaalde, nog niet verlopen resultaten staan.

Dit geldt voor alle modules.

Geldig tot .....

De geldigheidstermijn van modules is verlengd.

In navolging van de landelijke trend heeft de Werkgroep E-learning besloten de geldigheidstermijn van de meeste e-learning modules te verlengen van 2 naar 4 jaar. De module ALS blijft 1 jaar geldig, die van de BLS 2 jaar.

De praktijktoets, die voor de bekwaamheidsverklaring van verschillende handelingen volgt op de e-learning, blijft zoals, wettelijk verplicht, 2 jaar geldig. Zodoende dient voor de meeste bekwaamheidsverklaringen elke 2 jaar een praktijktoets te worden behaald en elke 4 jaar een e-learning/theorietoets én een praktijktoets.